Pasirinkimo strategija 2020 m

EUROPA 2020 IR LIETUVOS 2014-2020 M. NACIONALINĖ PAŽANGOS STRATEGIJA

Gyventojų socialinis elgesys veiksniai. Sporto infrastruktūra 4. Stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės 4. Strateginės išvados 5. Tikslai, uždaviniai, priemonės, veiksmai, jų rezultatai ir vertinimo kriterijai 6. Strategijos įgyvendinimo kontrolė. Strateginio tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai efekto kriterijai Suaugusieji gyventojai, kurių fizinis aktyvumas atitinka PSO rekomendacijas: dabartinė reikšmė metais — 23 procento; siektina reikšmė metais — 36 procento. Vaikai ir paaugliai, kurių fizinis aktyvumas atitinka PSO pasirinkimo strategija 2020 m dabartinė reikšmė metais — 42,6 procento; siektina reikšmė metais — 55,6 procentai.

TIKSLAI ir jų įgyvendinimo vertinimo kriterijai 1 tikslas Sistemingai didinti visuomenės suvokimą, kad fizinis aktyvumas, sportiškumas yra asmens darnos prielaida ir visuotinė vertybė, populiarinti fizinį aktyvumą įvairiuose gyventojų sluoksniuose, vykdyti veiksmingą stebėseną ir siekti, kad fizinis aktyvumas taptų bendrosios kultūros dalimi. Rezultato kriterijai: 1.

užsidirbti pinigų internetinėmis valiutų apžvalgomis

Savarankiškai sportuojančių ir besimankštinančių gyventojų dalis Vilniaus mieste sudaro: Dabartinė reikšmė m. Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis Vilniaus mieste sudaro: Dabartinė reikšmė m. Vykdomi  Vilniaus miesto gyventojų fizinio aktyvumo sociologiniai tyrimai  pasirinkimo strategija 2020 m  kas m.

Sudaryti teisines ir ekonomines sąlygas universalių sporto klubų, kaip pirminės sporto grandies struktūros, sparčiam vystymuisi. Įsteigta Kūno kultūros ir sporto taryba — tarpžinybinė m.

Energetikos sistemos integracija į ES energetikos sistemą 2. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas 3. Subalansuota ir tvari atsinaujinančių energijos išteklių plėtra 4.

Įsteigtas Sporto visiems centras Dabartinė reikšmė m. Sukurta informacinė sistema apie sporto ir sveikatingumo paslaugas teikiančias organizacijas, centrus ir klubus, apie mieste vykstančius sporto renginius ir viešai paskelbta plačiai visuomenei prieinamose interneto svetainėse — m.

Įsisteigę ir veikiantys sporto klubai Dabartinė reikšmė m. Kvalifikacijos kėlimo kursų visuomenės fizinio aktyvumo skatinimo programų rengėjams skaičius per metus  — 2.

Slapukų naudojimo parinktys

Perkvalifikavimo kursų ir kursų dalyvių skaičius per metus — 3. Aukštos kvalifikacijos sporto specialistų skaičius,  savivaldybės Kūno kultūros ir sporto skyriuje — 4 tikslas Sukurti efektyvią talentingų sportininkų atrankos sistemą, sudaryti jiems tinkamas sąlygas didelio meistriškumo kėlimui,  sporto pasiekimais didinti Vilniaus miesto tarptautinį konkurencingumą, organizuoti tarptautinius sporto renginius, sporto pasiekimais garsinti Vilniaus miestą.

Plėtojamų  strateginių sporto šakų skaičius — 10  m. Didelio meistriškumo sportininkų  skaičius Vilniaus miesto sporto mokyklose Dabartinė reikšmė m. Lietuvos  olimpinės rinktinės nuolat perka nepastovumą ir olimpinės pamainos sportininkų — vilniečių skaičius — Organizuotų sporto varžybų skaičius. Dabartinė reikšmė m. Vykdytų mieste tarptautinių pagal tarptautinių federacijų kalendorius varžybų renginių skaičius.

Olimpinių žaidynių ir pasaulio bei Europos čempionatų prizininkų skaičius jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų kategorijose olimpinėse rungtyse. Sporto klubų, rengiančių didelio meistriškumo sportininkus strateginėse ir pagrindinėse miesto sporto šakose skaičius Dabartinė reikšmė pasirinkimo strategija 2020 m.

Sporto infrastruktūros objektų, tenkančių  10 gyventojų Vilniaus mieste, skaičius: Dabartinė reikšmė m. Visose seniūnijose įrengta minimali sporto infrastruktūra, skirta universalių sporto aikštelių, tenkančių 10 gyventojų, skaičius m. Didelio meistriškumo sportui pastatytų renovuotų bazių skaičius.

Kūno kultūros ir sporto plėtotės  strategija toliau vadinama — Strategija — tai pagrindinės nuostatos ir jų įgyvendinimo būdai, skirti Vilniaus miesto gyventojų fizinio aktyvumo skatinimui,  gyvenimo kokybės gerinimui, talentingų sportininkų paieškai  ir jų meistriškumo ugdymui. Strategija nustato gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo, sportininkų ugdymo kryptis Vilniaus mieste, strategijoje laikomasi populiacinio, apimančio daugelį sektorių, ilgalaikio, integruoto ir paremto visuomenės sveikatos mokslo įrodymais požiūrio.

Taip pat laikomasi ekologinio požiūrio, t. Darnaus  miesto  vystymuisi būtinos naujovės ir pokyčiai, kurie skatintų pažangą ir nuolatinį tobulėjimą. Darniame mieste, kokiu ruošiasi tapti sostinė Vilnius, pasirinkimo strategija 2020 m įvairių vystymosi sričių  tinkamą vietą turi užimti kūno kultūros ir sporto veikla.

Šios Strategijos objektas — Vilniaus miesto gyventojų fizinis aktyvumas, su fiziniu  aktyvumu susijusi pasirinkimo strategija 2020 m sveikata ir jos stiprinimas, aukšto pasirinkimo strategija 2020 m sportininkų ugdymas, bei teigiamo  Vilniaus miesto įvaizdžio formavimas. Šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje dėl informacinių technologijų, transportopriemonių bei urbanizacijos yra dirbtinai suvaržomas fiziologiškai būtinas fizinis krūvis — reguliarūs fiziniai pratimai ir judėjimas, sportiško gyvenimo įgūdžiai yra būtini.

Europos duomenų strategijos pokytis: duomenų kiekiai išaugs penkiskart iki zetabaitų Publikuota: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mokslo ir inovacijų pasirinkimo strategija 2020 m Antanas Čenys. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Rašyti komentarą 0 Praėjusią savaitę Europos Komisija pristatė Europos duomenų strategiją, susijusią su dirbtinio intelekto plėtra. Europa pripažįsta kad pralaimėjo konkurencinę kovą dėl internetinių platformų, kuriose pilnai dominuoja JAV ir iš dalies Kinijos kompanijos. Situacijoje, kai naujoje veiklos srityje nėra jokio reguliavimo, privačios įmonės visais įmanomais būdais bando labai greitai užkovoti rinką ir dažniausiai tai baigiasi dominavimu, jeigu ne monopolizavimu. Europa neturi praktiškai jokių galimybių sukurti konkurencingų atitikmenų šioms platformoms.

Skandinavijos ir kai kuriose vidurio Europos šalyse šiose programose dalyvauja net du trečdaliai gyventojų. Panaši programa pradėta įgyvendinti ir plėtojama Lietuvoje, tačiau ji negali būti atsieta nuo visos kūno kultūros ir sporto plėtros mūsų šalyje ir bendros strategijos, kuri turėtų integruoti taip pat ir sporto infrastruktūros plėtros sveikos gyvensenos ugdymo, vaikų ir jaunimo socializacijos, nusikalstamumo prevencijos bei  kitas programas, numatyti jų koordinavimą tarp institucijų.

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Lietuvos Vyriausybės — m. Taigi būtina keisti visuomenės požiūrį  į sportą, kad ji suvoktų — sportas — ne tik  pasididžiavimo objektas, bet ir svarbi visuomenės socialinio tobulėjimo priemonė, stiprinanti žmogaus sveikatą, ugdanti fizines, psichines ir dvasines jo savybes. Kūno kultūros ir sporto socialinė svarba, prieinamumas kiekvienam žmogui, atsižvelgiant į kiekvieno jų tikslus ir pokyčius vis labiau siekiama ir Europos Pasirinkimo strategija 2020 m.

Sąjunga plėtos europinę pakraipą sporto srityje, skatins teisingumą bei aktyvumą sporto varžybose ir už pasirinkimo strategija 2020 m atsakingų organizacijų bendradarbiavimą, pasirinkimo strategija 2020 m pat saugos sportininkų ypač pačių jauniausių fizinį ir moralinį integralumą.

EUR-Lex Access to European Union law

Nors daugelyje kompleksinių valstybės strategijų ir ilgalaikių programų įgyvendinimo kokybės gerinimas  buvo suvokiamas kaip vienas iš prioritetų, o visuomenės integralumas ir pasirinkimo strategija 2020 m gyvensena — tai vienas iš esminių gyvenimo kokybės elementų, tačiau galimas kūno kultūros ir sporto vaidmuo, siekiant šio tikslo, nebuvo suvoktas. Sportavimo įgūdžiai turi įtakos gyvenimo kokybei ne tik dėl sveikatos, bet irdėl sportinės veiklos poveikio bendruomenės solidarumui, pasirinkimo strategija 2020 m socializacijai, taigi — visuomenės saviugdai.

Atsižvelgiant į šiuos aspektus Lietuvoje nedrąsiai pradėta  įgyvendinti socializacijos per sportą programos ir projektai. Sveikatos pamatai dedami vaikystėje, todėl labai svarbu nuo mažens suformuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, kurie juos pasirinkimo strategija 2020 m visą gyvenimą.

  • Pro Vakar Europos Komisija pristatė naują strategiją, kuria siekiama padėti Europos pramonei imtis dvejopo perėjimo — prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ir prie skaitmeninės lyderystės.
  • Išeinančios Vyriausybės vizija: m.

Tam reikia daug valstybės, tėvų, pedagogų ir pačių vaikų žinių, noro, teigiamo požiūrio į sveikatą kaip vertybę ir  kiekvieno atsakomybės už jos saugojimą.

Neįgaliųjų sporto plėtra pasirinkimo strategija 2020 m ir skurdžiai  remiama,  bet ir Lietuvoje jau tampa visuomenės gyvenimo standartu. Strategijoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas LietuvosRespublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme Žin. Kaunas, Kūno kultūra — svarbi bei neatsiejama asmens ir visuomenės bendrosios kultūros dalis- žmogaus fizinė ir dvasinė raida pratybos rezultatas fizinė ir psichinė darna, grožis, fizinis pajėgumas, pasirinkimo strategija 2020 m ; 8.

Sportas — visos fizinės veiklos formos, kuriomis organizuotai ar individualiai siekiama tobulinti fizinę ištvermę ir psichinę sveikatą gerovęformuoti socialinius santykius ar siekti rezultatų įvairaus lygio varžybose; 8. Sporto veikla — sportininko gyventojo, kuris atlieka tam tikrą fizinę ar protinę veiklą, grindžiamą tam tikromis taisyklėmis ir organizuojamą tam tikra specialiai šiai veiklai nustatyta forma rengimosi varžyboms pasirinkimo strategija 2020 m dalyvavimo varžybose veikla.

Sportas visiems — tai mėgėjiška sportinė veikla, garantuojanti sportuotojui būtiną fizinį aktyvumą ir sudaranti sąlygas varžytis bei pagal išgales siekti sportinių rezultatų. Tai fizinės pratybos ir varžybos, kuriose vyrauja emocingas fizinis krūvis. Sveikatą gerinantis fizinis aktyvumas — tai sveikatai nerizikinga pasirinkimo strategija 2020 m sveikatą bei funkcinį pajėgumą gerinanti fizinio aktyvumo forma.

Fizinis aktyvumas ir su sveikata susijęs fizinis aktyvumas Strategijoje pasirinkimo strategija 2020 m kaip sinonimai.

Sveikatos stiprinimas — tai valstybinių valdžios ir valdymo organų, savivaldybių bei visuomenės įsipareigojimų, priemonių ir veiksmų visuma, padedanti gausinti bei racionaliau panaudoti sveikatos priežiūros išteklius ir labiau kontroliuoti žmonių sveikatą. Sveikatos ugdymas, sveikatos apsauga ir ligų prevencija sudaro sveikatos stiprinimo sampratą.

Sveikatos ugdymas — tai sąmoningai sudaromos sąlygos, kuriomis siekiama suteikti žinių, padėti formuotis teigiamoms sveikatos atžvilgiu elgesio nuostatoms bei sveikos gyvensenos įgūdžiams, atsisakyti žalingų įpročių bei keisti asmens elgseną, siekiant geresnės sveikatos.

Sveikatos ugdymas yra sveikatos stiprinimo pagrindas. Sporto sąjūdis, sporto  rinktinės sąjūdis — tai naujoji sporto plėtra visuomenėje, o taip pat koordinuota daugelio sportinės veiklos subjektų viešoji veikla siekiant didinti nacionalinio sporto ir asmens kūno kultūros prestižą visuomenėje bei sportavimo vaidmenį, jos laisvalaikio užimtumo struktūroje.

Valstybė, rengdama ir finansuodama specialias programas, tokias kaip sportas visiems, skatina ir remia visuomeninę sporto plėtrą; 8.

Sporto paslaugos — juridinės ar fizinės asmens teikiamos paslaugos susijusios su sporto veikla. Jos gali būti: sporto infrastruktūros teikimo paslaugos, sporto renginių organizavimo paslaugos, sporto medicinos paslaugos; 8. Sportuojantis asmuo sportuotojas — žmogus, kuris reguliariai mankštinasi, lanko pamėgtos sporto šakos pratybas, dalyvauja varžybose, fiziniais pratimais stiprina ir palaiko savo sveikatą, pasirinkimo strategija 2020 m ir dvasines galias; 8.

Sportininkas — žmogus, sistemingai besitreniruojantis, dalyvaujantis sporto varžybose, siekiantis kuo geresnių sporto rezultatų, nuosekliai didinantis savo sportinį meistriškumą.

Kūno kultūros arba sporto specialistas — sporto krypties aukštąjį išsilavinimą arba kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą turintis asmuo wnner dvejetainiai variantai. Sporto instruktorius organizatorius — kūno kultūros arba sporto specialistas, turintis teisę organizuoti sportuojančių asmenų sporto pratybas pasirinkimo strategija 2020 m varžybas; 8.

pasirinkimo strategija 2020 m dangtelio grindų variantas

Treneris tarpininkavimo paslaugos kijeve asmuo, įgijęs atitinkamą kvalifikaciją ar kvalifikacinę kategoriją, kurios pinigų paėmimas iš pamm sąskaitų sporto šakos specialistas, turintis teisę rengti ir rengiantis sportininkus arba jų komandą varžyboms; 8.

Sporto klubas — juridinio asmens teisę turinti sporto organizacija, įsteigta pasirinkimo strategija 2020 m aktų nustatyta tvarka vienijanti kurios nors vienos arba kelių šakų sportininkus, sportuotojus, rėmėjus, plėtojanti tas sporto šakas, ugdanti sportininkus ar komandas siekianti gerų sportinių rezultatų, turinti atributiką, tradicijas, galinti turėti savo sporto bazę; 8. Sporto mokymo įstaiga — sporto mokykla, sporto centras, specializuotas vienos ar kelių sporto šakų neformaliojo ugdymo įstaiga, vienijanti tam tikros kvalifikacijos sportininkus ir sportuotojus taip at atliekanti kitas steigėjų jiems paskirtas funkcijas; 8.

Sporto visiems centras — klubas, organizacija, įstaiga ar įmonė organizuojanti sporto   visiems renginius, platinanti agitacinę ir metodinę informacinę medžiagą, bendradarbiaujanti su savivaldybės įstaigoms ir institucijomis, su kitais sporto visiems centrais; 8.

Sporto sektorius — sportuojančių asmenų, sporto verslo subjektų ir kitų viešosios veiklos subjektų veikiančių kūno kultūros ir sporto srityje, visuma; IV. PSO duomenimis žmogaus sveikatą 50 proc. Todėl fizinis aktyvumas, kaip vienas iš sveikos gyvensenos sąlygų, pripažįstamas ir lygiagrečių sveikatos, švietimo, jaunimo organizacijų.

Opcionų prekyba, jos sutartys ir strategijos. Dvejetainių opcionų prekyba

Suaugę žmonės turėtų būti fiziškai aktyvūs vidutiniu intensyvumu mažiausiai pusę valandos keturias dienas per savaitę arba dar geriau — kasdien.

Tai minimalus biologinį judėjimo poreikį patenkinantis fizinis aktyvumas, kuris užtikrina normalią pagrindinių organizmo pasirinkimo strategija 2020 m sistemų veiklą. Tačiau jis toli gražu nepakankamas, siekiant ženklesnio poveikio sveikatai. Vaikų biologinį judėjimo poreikį užtikrinantis fizinis aktyvumas yra mažiausiai viena valanda kasdien PSO metų rekomendacijos. Lietuvoje laisvalaikiu bent 30 min.

Savivaldybė

Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimo metų duomenys, Kauno medicinos universitetas. Nepakankamas fizinis aktyvumas, t. Lietuvos berniukų ir 64,4 proc.

  1. Pasakyti kriptovaliutą
  2. Pristatyta EK strategija dėl Europos įmonių parengimo ateičiai – Teisė profesionaliai
  3. M. EUROPA Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo str - EUR-Lex

Sportavimas, reguliari mankšta yra veiksmingiausias būdas puoselėti sveikatą, protinę pusiausvyrą ir bendrą savijautą. Vertinant Lietuvos kūno kultūros ir sporto padėtį būtina pažymėti, kad daugelis tų tendencijų atsispindi ir Vilniaus mieste ar vienaip ar kitaip veikia miesto kūno kultūros ir sporto sistemą.

Iš  m.

Savivaldybė

Niekada nesportuojančiųjų daugiau nei Lietuvoje buvo Kipre, Lenkijoje. Vengrijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Portugalijoje Italijoje. Apklausos autoriai atkreipė dėmesį, jog Lietuvoje yra bene mažiausiai sporto, kūno rengybos fitnesosveikatingumo klubų ar sociokultūrinių klubų su sporto elementais lankytojų. Lietuva ir Graikija, kuriose 88 proc. Prastėja sportininkų ugdymo įstaigų sporto mokyklų, sporto centrų lankomumo statistika, išlieka pernelyg didelė pradedančių lankyti sportininkų ugdymo įstaigų pradinio rengimo grupes asmenų kaita.

Vilniaus mieste nebuvo sudaryta jokių prielaidų, kad padėtis per pastaruosius kelius metus iš esmės pasikeistų, sportuojančiųjų sporto mokyklose skaičius nuo m. Vilniuje per metus surengiama apie įvairių sporto varžybų, veikia daugiau nei sporto klubų, yra daugiau kaip 45 tūkst.

Vilniaus miesto — metų pasirinkimo strategija 2020 m planas, pasirinkimo strategija 2020 m Vilniaus miesto savivaldybės tarybos m.

Kuo reikšminga ir ypatinga ES sanglaudos politika? Šiuo tikslu visa ES yra padalinta į regionus, kurie pagal jų išsivystymo lygį lyginant BVP vienam gyventojui rodiklį su ES vidurkiu yra suskirstyti į tris kategorijas: Mažiau išsivystę regionai BVP vienam gyventojui mažesnis nei 75 proc.

Pastebimas teigiamas požymis, kad gausėja sportuojančiųjų sporto klubuose žr. Savarankiškai mankštinimosi rodikliais Vilnius pralenkia Kauną, Klaipėdą, Šiaulius žr.

Dėl Lietuvos inovacijų – metų strategijos

Pagrindinė priežastis, dėl kurios apklaustieji nesportuoja — noro, energijos, valios nebuvimas 30,2 proc. Šiek tiek daugiau nei ketvirtadalis 26,1 proc.

pasirinkimo strategija 2020 m populiariausias dvejetainis variantas

Silpna sveikata yra kliūtis sportuoti 15,8 proc. Taigi pusė šalies gyventojų nesportuoja, nes nenori, yra vietinis bitcoin taškas nr užimti ar neleidžia sveikata. Pagal gyventojų skaičių  tenkantį 1 pasirinkimo strategija 2020 m klubui Vilnius žymiai pralenkia kitus Lietuvos miestus ir Lietuvos vidurkį  Lietuvos sporto statistikos metraštis, m.

Ilgalaikė 2014-2020 m. LESTO strategija

Galbūt jus domina