Kurią platformą pasirinkti dėl galimybių, E-komercijos platformos, kurias galite naudoti

Kuri platforma tinkamiausia mano verslo plėtrai: „Amazon“, „eBay“ ar „Etsy“? - DELFI Verslas

Įvadas Per pastaruosius du dešimtmečius interneto platformos iš esmės pakeitė skaitmeninę ekonomiką ir duoda daug naudos šiandieninei skaitmeninei visuomenei.

 • Shopify ir Woocommerce elektroninės prekybos platformų palyginimas
 • Kas tikrai uždirba internetinį forumą
 • Šiuipys nuotr.
 • Pasiūla — tikrai plati, o ir apsvarstyti reikia ne vieną kriterijų, nes jūsų pasirinkimas turės įtakos ir tolesnei verslo plėtrai.
 • Elektros vartotojams – daugiau galimybių rinktis elektros tiekėją | Mano vyriausybė

Jos atlieka labai svarbų vaidmenį kuriant skaitmeninę vertę, kuri yra būsimo ekonomikos augimo Europos Sąjungoje pagrindas, todėl yra labai svarbios veiksmingam bendrosios skaitmeninės rinkos veikimui. Komunikate, kuriuo nustatoma bendrosios skaitmeninės rinkos strategija 1Komisija įsipareigojo atlikti nuodugnų interneto platformų, įskaitant dalijimosi ekonomikos platformas, ir interneto tarpininkų vaidmens vertinimą.

Todėl Komisija surengė keletą praktinių seminarų, atliko tyrimų 2 ir surengė plataus masto viešas konsultacijas, per kurias sulaukta daug atsiliepimų. Šio komunikato tikslas dvejopas: 1. Prie šio komunikato pridedamas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas ir apibendrinamoji viešų konsultacijų rezultatų ataskaita — juose pateikiama papildoma analizė ir daugiau faktų, pagrindžiančių toliau pateikiamus pasiūlymus 3.

Didėjanti interneto platformų svarba skaitmeninėje ekonomikoje Interneto platformos būna įvairių pavidalų ir dydžių ir toliau vystosi jokiam kitam ekonomikos sektoriui nebūdingu tempu. Šiuo metu jos apima labai įvairias veiklos sritis 4be kita ko, esama internetinės reklamos platformų, prekyviečių, paieškos sistemų, socialinės žiniasklaidos ir kūrybinio turinio skelbimo plaftormų, taikomųjų programų platinimo kurią platformą pasirinkti dėl galimybių, ryšių paslaugų platformų, mokėjimo sistemų ir dalijimosi ekonomikos platformų.

Visoms interneto platformoms būdingos kelios svarbios specifinės savybės. Visų pirma: -jos padeda kurti ir formuoti naujas rinkas, kelia iššūkių tradicinėms rinkoms ir padeda kurti naujas dalyvavimo formas arba naujas didelių kurią platformą pasirinkti dėl galimybių kiekių rinkimu, kurią platformą pasirinkti dėl galimybių ir redagavimu pagrįsto verslo vykdymo formas; -jos veikia daugialypėse rinkose, tačiau jų operatoriai taiko nevienodo lygio kontrolę tiesioginiams naudotojų grupių ryšiams; -joms prieigos rakto naršyklė tinklo poveikis, kurio esmė, bendrai tariant, yra ta, kad paslaugos vertė didėja augant naudotojų skaičiui; -jų operatoriai dažnai naudojasi informacinėmis ir ryšių technologijomis, kad galėtų akimirksniu lengvai pasiekti savo naudotojus; -jos atlieka pagrindinį vaidmenį kuriant skaitmeninę vertę, visų pirma žetonų žmonių apžvalgos to, kad sukuria didelę vertę pavyzdžiui, padėdamos kaupti duomenissudaro sąlygas naujai verslo veiklai ir formuoja naujus strateginės priklausomybės ryšius.

Dėl šių savybių interneto platformos duoda įvairios svarbios naudos skaitmeninei ekonomikai ir visuomenei.

Geriausia platforma internetinei parduotuvei?

Jos sudaro sąlygas didinti veiksmingumą ir lyg magnetas traukia duomenimis grindžiamas inovacijas 5. Interneto platformos suteikia vartotojams daugiau pasirinkimo galimybių ir taip padeda didinti konkurencingumą sektoriuje ir vartotojų gerovę. Interneto platformos taip pat suteikia galimybę intensyvinti piliečių dalyvavimą visuomenėje ir demokratijos procesuose, nes sudaro palankesnes sąlygas gauti informacijos, ypač jaunesnėms kartoms 6 ir tarpvalstybiniu mastu 7.

Tačiau skaitmeninės ekonomikos svarbos didėjimas, susijęs kurią platformą pasirinkti dėl galimybių platformų ekosistemų įvairove ir tuo, kad jos sparčiai kinta, taip pat kelia naujų politikos ir reguliavimo uždavinių.

kurią platformą pasirinkti dėl galimybių užsidirbti pinigų internetu yra tikra

Šiame komunikate aptariamas tiek inovacijų ir ekonomikos augimo kurią platformą pasirinkti dėl galimybių, tiek visi reguliavimo uždaviniai. Tačiau apskritai ES šiuo metu tenka tik 4 proc.

 1. Temos: PardavimaiVadyba.
 2. Internetinės prekybos įmonėms ypač sunku tiksliai suprasti, ko reikia ir kokie bus poreikiai ateityje.
 3. Variantas nuo 20
 4. Tai reiškia, kad bus pereinama nuo reguliuojamos prie konkurencija grįstos mažmeninės elektros tiekimo rinkos.
 5. Internetinės parduotuvės kūrimas Kodėl verta rinktis WooCommerce, Jūsų naujai elektroninei parduotuvei?
 6. Teigiami ekonominiai pokyčiai paskatino tautiečius ne tik lengviau atsikvėpti, bet ir susimąstyti apie galimybes įdarbinti savo pinigus ir auginti asmeninį kapitalą.
 7. Temos: FinansaiVadyba.
 8. Kuri platforma tinkamiausia mano verslo plėtrai: „Amazon“, „eBay“ ar „Etsy“?

Platformų ekonomika suteikia didelių inovacijų galimybių pradedančiosioms Europos įmonėms, taip pat galimybių rinkos senbuviams sukurti naujų verslo modelių, produktų ir paslaugų. Europoje yra susiformavusi klestinti pradedančiųjų įmonių kurią platformą pasirinkti dėl galimybių — jai atstovaujantys veiklūs verslininkai tikslingai ieško naujų galimybių dalijimosi ekonomikos, energetikos, sveikatos priežiūros, bankininkystės, kūrybinio turinio ir kituose sektoriuose.

Pavyzdžiui, Europos kūrėjų sukurtų taikomųjų programų pardavimo pajamos sudaro 30 proc. Siekiant išlaikyti, gausinti ir skatinti naujų interneto platformų radimąsi Europoje, būtina sudaryti tinkamas pagrindines sąlygas ir sukurti tinkamą aplinką.

Visų pirma būtina sukurti veikiančią bendrąją skaitmeninę rinką, kad būtų panaikintos kliūtys ir įmonės galėtų kurtis ir sparčiai plėstis Europoje ir nesikeltų kitur. Šiuo atžvilgiu būsimoje Europos dalijimosi ekonomikos darbotvarkėje jau bus pateikta gairių dėl taikytinų ES teisės aktų ir rekomendacijų valstybėms narėms, siekiant skatinti subalansuotą dalijimosi ekonomikos plėtrą.

Neseniai priimtoje Europos pramonės skaitmeninimo strategijoje 10 nustatyta įvairių priemonių, padedančių siekti šių tikslų. Be kita ko, numatyta investuoti į mokslo ir inovacijų veiklai skirtą pasaulinio lygio duomenų ir skaičiavimo infrastruktūrą — siekiant pagerinti Kurią platformą pasirinkti dėl galimybių skaitmeninių inovacijų pajėgumus numatyta investuoti 50 mlrd.

EUR viešųjų ir privačių lėšų. Šiame rinkinyje taip pat numatyta priemonių, kurią platformą pasirinkti dėl galimybių nustatomas racionalizuotas požiūris į standartizavimą, kuriuo siekiama skatinti būtiną sąveikumą skirtingose šalyse ir srityse. Įvairiomis mokslinių tyrimų srityje jau vykdomomis iniciatyvomis ir kitais konkrečiais finansavimo veiksmais jau siekiama padėti atsirasti novatoriškoms platformų principu pagrįstoms ekosistemoms. Pavyzdžiui, visoje ES teikiama prieiga prie sparčiojo interneto 11taip pat remiamos atvirųjų paslaugų platformos Apskritai interneto platformos skatina skaitmeninės vertės kūrimą ir lems ekonomikos augimą bendrojoje skaitmeninėje rinkoje.

Atsižvelgiant į jų svarbą, matyti, kad Europai yra ir ekonomiškai, ir strategiškai būtina sudaryti palankesnes sąlygas Europos Sąjungoje rastis konkurencingoms platformoms ir remti šį procesą. Subalansuota interneto platformų reguliavimo sistema bendrojoje skaitmeninėje rinkoje Tinkama skaitmeninės ekonomikos reguliavimo sistema turi padėti skatinti tvarų platformų verslo modelio vystymąsi ir plėtrą Europoje. Pirma, akivaizdu, kad tam, kad Europa galėtų pasinaudoti visais platformų ekonomikos teikiamais pranašumais ir kad būtų skatinamas platformų veiklos besiimančių Europos pradedančiųjų įmonių augimas, interneto platformoms bendrojoje rinkoje negali būti taikomi 28 skirtingi taisyklių rinkiniai.

Dėl besiskiriančių nacionalinių ar net vietos taisyklių, taikomų interneto platformoms, ekonominės veiklos vykdytojai jaučiasi netikri, apribojamas skaitmeninių paslaugų prieinamumas ir kyla painiava naudotojams ir įmonėms. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas novatoriškų platformų augimui ir sparčiai plėtrai, svarbu nustatyti ES lygmeniu suderintas taisykles, tokias kaip neseniai priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 15 ir Tinklų ir informacinių sistemų saugumo direktyva Antra, interneto platformoms yra taikomos dabartinės tokių sričių, kaip konkurencija, vartotojų apsauga, asmens duomenų apsauga ir bendrosios rinkos laisvės, ES taisyklės.

Siekiant užtikrinti, kad visi rinkos dalyviai galėtų sąžiningai konkuruoti, labai svarbu, kad šių taisyklių laikytųsi jie visi, įskaitant platformų operatorius. Taip tiek įmonės, tiek plačioji visuomenė galės naudotis interneto platformomis su pasitikėjimu. Itin svarbu veiksmingai užtikrinti taisyklių laikymąsi. Platformos yra tarpvalstybinio pobūdžio, todėl siekiant užtikrinti taisyklių laikymąsi būtina, kad atitinkamos valdžios institucijos tinkamai bendradarbiautų, kaip numatyta Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje reglamento 17 reformoje ir Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Labai svarbus bus ir valdžios institucijų gebėjimas veiksmingai reaguoti į naujus ir trikdomąjį poveikį galinčius turėti rinkos bei technologijų pokyčius ir verslo modelius. Pavyzdžiui, būtų galima investuoti į naujas, be kita ko, didžiųjų duomenų analizės, technologijas, padedančias vykdyti viešuosius veiksmus, kuriais siekiama surinkti išsamesnės informacijos apie interneto platformų ekosistemas 18 kurią platformą pasirinkti dėl galimybių tai galėtų būti platesnio masto priemonių, kuriomis siekiama sukurti duomenimis pagrįstą viešąjį sektorių, sudedamoji dalis Komisija kartu su valstybėmis narėmis ir platformų operatoriais nuodugniau išnagrinės, kaip būtų galima geriausiai įgyvendinti šiuos tikslus.

Trečia, atsižvelgiant į poreikį stiprinti platformų atliekamą inovacijų skatinimo vaidmenį, būtina užtikrinti, kad, laikantis geresnio reglamentavimo principų, visomis būsimomis ES lygmeniu siūlomomis reguliavimo priemonėmis būtų siekiama spręsti tik aiškiai nustatytas problemas, susijusias su konkrečia interneto platformų rūšimi ar veikla.

Taikant tokį į problemas orientuotą metodą iš pradžių reikėtų įvertinti, kurią platformą pasirinkti dėl galimybių esama sistema tebėra tinkama. Geras pavyzdys, rodantis, kad taisyklės, sukurtos galvojant apie tradicinį ir dažnai vietinį paslaugų teikimą, gali trukdyti interneto platformų verslo modeliams, yra dalijimosi ekonomika.

Šis klausimas bus sprendžiamas būsimame Komisijos komunikate dėl dalijimosi ekonomikos. Galiausiai svarbų vaidmenį gali atlikti principais pagrįstos 20 savireguliacijos ir arba bendro reguliavimo priemonės, be kita ko, sektoriaus priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti teisinių reikalavimų taikymą, ir tinkami stebėsenos mechanizmai.

Šiomis priemonėmis, kartu taikant tinkamus stebėsenos mechanizmus, galima užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp nuspėjamumo, lankstumo, veiksmingumo ir būtinybės kurti sprendimus, kurie būtų tinkami ir ateityje.

Poraštės navigacija

Įprastu atveju, rengdama priemones klausimams, susijusiems su interneto platformomis, spręsti, Komisija atsižvelgs į šiuos principus: -siekį užtikrinti vienodas sąlygas teikti panašias skaitmenines paslaugas; -siekį užtikrinti atsakingą kurią platformą pasirinkti dėl galimybių platformų operatorių elgesį, kad būtų saugomos pagrindinės vertybės; -siekį užtikrinti skaidrumą ir sąžiningumą, kad būtų išlaikomas naudotojų pasitikėjimas ir užtikrinamos inovacijos; -siekį sukurti atviras, nediskriminacines rinkas duomenimis pagrįstoje ekonomikoje.

Tolesniame skirsnyje aprašoma, kaip Komisija ketina šiuos principus paversti politika. Pagrindinių principų, taikytinų platformų plėtrai ES, įgyvendinimas I Vienodų sąlygų teikti panašias skaitmenines paslaugas užtikrinimas Numatoma, kad  m.

Dauguma viešose konsultacijose dėl elektroninių ryšių reguliavimo vke lke uždarbis internete vertinimo ir peržiūros dalyvavusių respondentų, įskaitant keletą valstybių narių, operatorių asociacijų, daugumą rinkos senbuvių ir pardavėjų, nurodė manantys, kad OTT paslaugos kurią platformą pasirinkti dėl galimybių praktiškas tradicinių telekomunikacijų paslaugų pakaitalas vartotojams Viešose konsultacijose dalyvavę skirtingoms suinteresuotųjų šalių grupėms atstovaujantys respondentai siūlė daugiausia dėmesio skirti interneto platformų operatorių vykdomai konkrečių rūšių veiklai ir vienodų sąlygų užtikrinimui Konkurencija su interneto platformomis pagrįstais verslo modeliais suteikia tradiciniams rinkos dalyviams paskatų diegti inovacijas ir gerinti savo veiklos rezultatus.

Daugelis interneto platformų meta iššūkį įprastiems verslo modeliams, o jose siūlomas paslaugas naudotojai vis dažniau laiko paslaugų, siūlomų įprastu būdu, pakaitalais.

Puikus pavyzdys — OTT interneto ryšių paslaugų teikėjai, nes jie vis intensyviau konkuruoja su tradiciniais telekomunikacijų paslaugų teikėjais Nepaisant to, šioms naujoms paslaugoms netaikomos tokios pačios taisyklės, kokios taikomos tradicinėms telekomunikacijų paslaugoms.

kurią platformą pasirinkti dėl galimybių

Tai, kas laikoma panašia paslauga, gali skirtis priklausomai nuo viešosios politikos aplinkybių. Tam tikrais tikslais pavyzdžiui, ryšių saugumo ir konfidencialumo panašiomis gali reikėti laikyti visas paslaugas, kuriomis palengvinami kurią platformą pasirinkti dėl galimybių jų naudotojų ryšiai; kitais tikslais galutiniai naudotojai gali sieti garantijas, tokias kaip paslaugų kokybės užtikrinimas ar sklandus ryšys tarp skirtingų paslaugų teikėjų, su viešųjų išteklių, tokių kaip telefono numeriai, naudojimu.

Vienodų sąlygų atitinkamose srityse sudarymas turėtų būti bendrasis principas bendrojoje skaitmeninėje rinkoje. Siekiant sudaryti vienodas sąlygas, gali reikėti supaprastinti, atnaujinti ir sušvelninti esamas reguliavimo normas. Vykdant šį atnaujinimą turėtų būti vengiama užkrauti neproporcingą naštą naujiems ir tradiciniams verslo modeliams. Paprastai panašioms skaitmeninėms paslaugoms turėtų būti taikomos tokios pačios arba panašios taisyklės, deramai apsvarsčius galimybes susiaurinti esamų reguliavimo normų taikymo sritį ir aprėptį.

Vykdydama ES telekomunikacijų taisyklių peržiūrą ji bus baigta dar  m. II Atsakingo interneto platformų operatorių elgesio užtikrinimas Vienas iš trijų interneto naudotojų yra vaikas Palyginti su  m. Be to, vaikai internete gali daug lengviau susidurti ir su suaugusiesiems skirta medžiaga — dažnai prieiga prie jos nėra ribojama 23 iš 25 populiariausių suaugusiesiems skirtų interneto svetainių, kuriose lankosi Jungtinės Karalystės interneto naudotojai, iš karto suteikiama nemokama ir neribojama prieiga prie atviros pornografijos vaizdo įrašų Vien per  m.

Jungtinės Karalystės Interneto stebėjimo fondas nustatė 68  kurią platformą pasirinkti dėl galimybių universaliųjų adresų URLkuriais pateikiamas su vaikų seksualiniu išnaudojimu susijęs turinys — šių svetainių prieglobos vietos buvo visame pasaulyje Apie tris ketvirtadalius visų viešose konsultacijose dalyvavusių respondentų, įskaitant daugumą vartotojų, piliečių ir įmonių, ragino užtikrinti didesnį platformų turinio politikos skaidrumą.

Daugiau nei du trečdaliai respondentų manė, kad skirtingų kategorijų neteisėtam turiniui reikia taikyti skirtingus politikos metodus — vykdyti skirtingas pranešimo ir veiksmų procedūras. Nuo  m. Viešose konsultacijose dalyvavę keliems turinio muzikos, vaizdų, spaudos ir transliacijų sektoriams atstovaujantys teisių turėtojai savo atsakymuose tvirtino, kad jų sukurtas turinys kai kuriose interneto platformose naudojamas be leidimo arba pagal licencijavimo susitarimus, kuriuose, jų manymu, yra nesąžiningų sąlygų.

Kuri platforma tinkamiausia mano verslo plėtrai: „Amazon“, „eBay“ ar „Etsy“?

Platformos vis dažniau yra pagrindinė vieta, kurioje daugelis visuomenės atstovų naudojasi prieiga prie informacijos ir turinio. Dėl šio vaidmens joms neišvengiamai tenka ir didesnė atsakomybė. Dabartinė E. Tačiau šia tvarka buvo sukurta technologijų atžvilgiu neutrali reguliavimo aplinka, kuri sudarė daug palankesnes sąlygas joms plėstis. Iš dalies tai lėmė tai, kad buvo suderinta atsakomybės už neteisėtą turinį ir veiklą išimtis, taikoma tam tikrų rūšių interneto platformoms tuo atveju, kai jos negali kontroliuoti to turinio ir veiklos ir neturi apie juos žinių Nors dėl atsakomybės klausimų konsultacijose buvo išreikštas tam tikras susirūpinimas, dauguma respondentų palaikė dabartinius E.

Kaip sėkmingai startuoti e-komercijos versle su PrestaShop? March 30, developers Sakoma, jog žengti pirmus žingsnius — sunkiausia. Naujo verslo kūrimui galioja tokios pačios taisyklės.

Atsižvelgdama į tai, Komisija užtikrins, kad interneto platformų operatoriams taikoma atsakomybės tvarka kurią platformą pasirinkti dėl galimybių subalansuota ir nuspėjama. Tai labai svarbu siekiant užtikrinti tolesnę skaitmeninės ekonomikos plėtrą ES ir paskatinti investicijas į platformų ekosistemas. Kartu buvo iškelta įvairių konkrečių su neteisėtu ir žalingu turiniu ir veikla internete susijusių klausimų, kuriuos būtina spręsti, kad šis metodas būtų tvarus.

Pirmas klausimas yra susijęs su sparčiu interneto platformų, kuriose dalijamasi vaizdo įrašais, kurių turinys žalingas nepilnamečiams arba kuriais kurstoma neapykanta, daugėjimu. Dalijimosi vaizdo įrašais platformose vaikai vis dažniau susiduria su žalingu turiniu Ypač opi problema — smurtą ar neapykantą kurstanti garso ir vaizdo medžiaga internete.

Šį klausimą Komisija siekia spręsti numatydama konkrečiai šiam sektoriui skirtų reguliavimo normų iš užsidirbti pinigų reklaminių kodų apžvalgoms keičiamoje Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvoje.

Antras klausimas yra susijęs su pajamų, gaunamų iš autorių teisėmis saugomo turinio naudojimo, paskirstymu.

kurią platformą pasirinkti dėl galimybių kaip uždirbti 100r internete

kurią platformą pasirinkti dėl galimybių Atsiradus naujoms turinio platinimo internete formoms, galutinių naudotojų įkeltas autorių teisėmis saugomas turinys gali tapti plačiai prieinamas.

Nors šios paslaugos pritraukia vis daugiau vartotojų, o iš turinio platinimo gaunama ekonominės naudos, vis didesnį susirūpinimą kelia klausimas, ar vertė, sukuriama platinant turinį internete kai kuriomis iš šių naujų formų, yra sąžiningai padalijama tarp platintojų ir teisių turėtojų.

Ši klausimą Komisija ketina spręsti numatydama konkrečiai šiam sektoriui skirtų autorių teisių srities kurią platformą pasirinkti dėl galimybių normų. Komisija taip pat sieks spręsti tinkamo kūrėjų atlygio klausimą, susijusį su jų santykiais su kitomis jų turiniu besinaudojančiomis šalimis, įskaitant interneto platformų operatorius Vertindama ir atnaujindama intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo sistemą, Komisija įvertins, kokį vaidmenį intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, įskaitant kovą su suklastotomis prekėmis, srityje gali atlikti tarpininkai, ir apsvarstys galimybę iš dalies pakeisti konkrečią teisių užtikrinimo teisinę sistemą.

Be to, Kurią platformą pasirinkti dėl galimybių ir toliau bendradarbiaus su platformų operatoriais siekdama, kad būtų nustatomi ir taikomi savanoriški bendradarbiavimo mechanizmai, kuriais siekiama, laikantis lėšų sekimo principo, užtikrinti, kad komercinius intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus darančių subjektų nebepasiektų iš neteisėtos veiklos gaunamų pajamų srautai.

Galbūt jus domina