Atsisakyti atvejų, Įsigijimo sąlygos

atsisakyti atvejų
Lydimoji medžiaga LM 6. Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties 1.

Kontaktai Įsigijimo sąlygos Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties, žemiau sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento.

Skambinkite:

Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako t. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos kelionių kainos.

atsisakyti atvejų

Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo vartojimo kredito sutartį, jis privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius, kurie nustatyti aukščiau nurodytoje lentelėje, neviršijant maksimalios vienos kelionės kainos, o už vartojimo kredito sutarties nutraukimą turistas privalo atsiskaityti su vartojimo kredito davėju Vartojimo kredito įstatyme numatyta tvarka.

Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą.

užsidirbti pinigų per mobilųjį internetą touch touch galimybės be tarpininkų

Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, negali jų kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo atsisakyti atvejų negalėjo protingai numatyti pvz. Dėl sveikatos būklės, mirties ir pan.

Po pilno apmokėjimo klientas gaus kelionės dokumentus viešbučio voucherį ir el. Jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti reikės visą kelionės kainą. Tuomet po pilno apmokėjimo klientai gaus visus dokumentus — sutartį, kelionės dokumentus. Grąžinimo taisyklės: Turistas turi atsisakyti atvejų bet kuriuo metu atsisakyti sutarties, žemiau sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento.

Turistas privalo kuo skubiau po aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie susiklosčiusią situaciją ir kelionės atsisakymą. Turistas turi pateikti rašytinių dokumentų, įrodančių kelionės atsisakymo priežastį, kopijas.

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Tuo atveju, jei sutarties atsisakymo pagrindas — turisto liga, atsisakyti atvejų, draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu kelionių organizatoriui turi pateikti nedarbingumo pažymėjimo kopiją.

Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dydis dėl atsisakyti atvejų sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios Atsisakyti atvejų 2.

daiktų interneto investicija

Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio atsisakyti atvejų kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota atsisakyti atvejų būdu. Kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties: Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti atvejų sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.

Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują, tokios pat ar geresnės kokybės, alternatyvų kelionės variantą. Jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako arba dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės turistui pasiūlyti alternatyvią kelionę, kelionių organizatorius turi grąžinti Turistui už kelionę įmokėtus pinigus.

Galbūt jus domina