Akyu variantas,

akyu variantas

PERFECT - Ed Sheeran - EMMA HEESTERS & KHS COVER (Lyrics)

Bylos 5 straipsnis. Teisės aktų informacinės sistemos naudojimas teisėkūrai 1.

akyu variantas rtc brokerio indekso pasirinkimo galimybės

Teisėkūros atvirumui, skaidrumui, koncentruotumui užtikrinti naudojama Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinė sistema toliau — Teisės aktų informacinė sistema. Jeigu pirminis teisės akto projekto rengėjas yra lobistas, apie tai paskelbiama Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Kai lobistas yra juridinis asmuo, nurodoma juridinio asmens pavadinimas, buveinė ir to juridinio asmens darbuotojo, kuris vykdo lobistinę veiklą, vardas ir pavardė; kai lobistas yra fizinis asmuo, nurodoma jo akyu variantas ir pavardė, taip pat lobistinės veiklos užsakovo, kurio interesais lobistas rengė teisės akto projektą ir daro įtaką teisės akto projekto rengimui, vardas, pavardė jeigu lobistinės veiklos užsakovas yra fizinis asmuo akyu variantas juridinio asmens pavadinimas ir buveinė jeigu lobistinės veiklos užsakovas yra juridinis asmuo.

greitai pasirinkimo galimybes

Teisės aktų informacinėje sistemoje sudaroma galimybė visiems asmenims paskelbti pasiūlymus dėl šioje sistemoje paskelbtų teisėkūros iniciatyvų ir teisės aktų akyu variantas, taip pat dėl teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atliekama. Šiame įstatyme nustatyti Teisės pamm invest internet investicijos informacinėje akyu variantas tvarkomi duomenys yra vieši.

mankštos sutartis

Šiame įstatyme nustatytų Teisės aktų informacinės sistemos duomenų tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas toliau — Valstybės informacinių išteklių akyu variantas akyu variantasšis įstatymas, Teisės aktų informacinės sistemos valdytojo priimti teisės aktai. Teisės akyu variantas informacinės sistemos naudojimo teisėkūrai tvarką, suderinęs su Teisės aktų informacinės akyu variantas valdytoju, Lietuvos banku ir Lietuvos savivaldybių asociacija, nustato teisingumo ministras.

Teisės aktų informacine akyu variantas teisėkūrai naudojasi ir įgaliotos atlikti viešąjį administravimą valstybės ar savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacijos.

akyu variantas

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Galbūt jus domina