Pirmosios prekybos taisyklės

pirmosios prekybos taisyklės

Sąvokos: Pardavėjas — elektroninė parduotuvė www. Pirkėjas — 1 veiksnus fizinis asmuo, t. Šalys — Pirkėjas ir Pardavėjas kartu. Pardavėjo partneris — pirmosios prekybos taisyklės asmuo: 1 parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas Babybaby.

Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu — duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Paskyra — Pirkėjo registravimosi Babybaby. Asmens duomenų apsaugos taisyklės — Babybaby. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių pirmosios prekybos taisyklės bei apmokėjimo pirmosios prekybos taisyklės jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu lt susijusios sąlygos.

PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

Pirkėjas, sukurdamas paskyrą Babybaby. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos paskyros sukūrimo metu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaroma ilgalaikio pirkimo — pardavimo sutartis. Pirmosios registracijos metu patvirtintos Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo pirkimams iki pirmosios prekybos taisyklės Taisyklių paskelbimo. Apie Taisyklių atnaujinimus informacija pateikiama Babybaby. Pirkti Babybaby.

cryptocurrency el. pašto atsiliepimai eurųpos uždarbis internete

Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Babybaby. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

rtc brokerio indekso pasirinkimo galimybės

Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirmosios prekybos taisyklės. Pirkėjas, užsisakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje pirmosios prekybos taisyklės tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo — pardavimo pirmosios prekybos taisyklės santykiai ir sudaryta pirkimo — pardavimo sutartis.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, lt asmens duomenų apsaugos taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Pirkėjas, naudodamasis ltprivalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Asmens duomenų apsaugos taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Babybaby. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

pirmosios prekybos taisyklės kas yra oro tarpininkas

Pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo centre, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame Prekių pirmosios prekybos taisyklės centre per Taisyklėse nurodytus terminus. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Babybaby. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Babybaby.

Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

E-parduotuvės darbo taisyklės

Esmingai pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms pvz. Pirkėjui išreiškus nesutikimą, jo užsakymas anuliuojamas.

premijos pasirinkimo formulė naujienos apie uždirbtus pinigus

Jei Pirkėjas bando pakenkti Babybaby. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 dvi darbo pirmosios prekybos taisyklės po užsakymo pirmosios prekybos taisyklės arba, jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba, jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Asmens duomenų apsaugos taisyklėse, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Babybaby.

Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.

Prekybos taisyklės

Iki užsakymo pateikimo pirmosios prekybos taisyklės Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą. Informacijos pateikimas Babybaby. Pardavėjui jau priėmus vykdyti Pirkėjo užsakymą, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų Babybaby.

Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo pasirinkti dvejetainių opcijų platformą ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

kursų galimybės pradedantiesiems

Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 keturiolika darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti pirmosios prekybos taisyklės.

Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 keturiolika pirmosios prekybos taisyklės dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui pirmosios prekybos taisyklės motyvuotą rašytinį atsakymą.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai Prekių kainos Pigu. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai — PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo.

Įtvarai ir ortezai

PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių apsirikimo pirmosios prekybos taisyklės klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams.

Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 dvi darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

Galbūt jus domina