Kaip pervesti lėšas iš tarpininkavimo sąskaitos,

kaip pervesti lėšas iš tarpininkavimo sąskaitos užsidirbti interneto naršymą

T Vilnius Pakeičiu Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos funkcionavimo taisykles, patvirtintas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus m.

T Žin.

Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: 3. Mokėjimo už aptarnavimą paslauga gali variantai į šoną teikiama: Jei vykdant kaip pervesti lėšas iš tarpininkavimo sąskaitos pervedimo VAIISIS paslaugų gavėjams veiksmus dalyvauja atsiskaitymų tarpininkas, elektroninių paslaugų gavėjui pasirinkus apmokėjimą už paslaugas vykdomi šie žingsniai: VAIISIS iš elektroninės bankininkystės sistemos gavus kaip pervesti lėšas iš tarpininkavimo sąskaitos apie mokėjimą, įvykdytą į atsiskaitymų tarpininko sąskaitą: VAIISIS informuoja atsiskaitymų tarpininko informacinę sistemą apie įvykdytą mokėjimą į atsiskaitymų tarpininko sąskaitą; Jei vykdant pinigų pervedimo VAIISIS paslaugų gavėjams veiksmus atsiskaitymų tarpininkas nedalyvauja, elektroninių paslaugų gavėjui pasirinkus apmokėjimą už paslaugas vykdomi šie žingsniai: Atsiskaitymų tarpininkui už teikiamą atsiskaitymų tarpininkavimo paslaugą mokamas tam tikras atlyginimaskurio dydis nustatomas vykdant viešąjį pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme Žin.

5 pagrindiniai pokyčiai verslo klientams atnaujintame SEB interneto banke

Mokėjimo už aptarnavimą paslauga dalyvaujant atsiskaitymų tarpininkui teikiama tik tiems VAIISIS paslaugų gavėjams, kurie turi raštu sudarę sutartis su atsiskaitymų tarpininku dėl atsiskaitymų tarpininkavimo paslaugos gavimo.

Šiose sutartyse turės būti susitarta dėl: Mokėjimo už aptarnavimą paslaugos dėl kiekvienos VAIISIS paslaugos gavėjo teikiamos elektroninės paslaugos pradedamos teikti tik tuomet, kai atsiskaitymų tarpininkas ir VAIISIS paslaugos gavėjas pasirašo sutartis dėl atsiskaitymų tarpininkavimo paslaugos naudojimo, kaip pervesti lėšas iš tarpininkavimo sąskaitos atsiskaitymų tarpininkas raštu apie tai informuoja VAIISIS valdytoją bei pateikia jam sutarytos sutarties kopiją.

kaip pervesti lėšas iš tarpininkavimo sąskaitos

Atsiskaitymų tarpininkas per terminą, kuris turės būti apibrėžtas Taisyklių 21 punkte nurodytoje sutartyje bent ne vėliau nei per kaip pervesti lėšas iš tarpininkavimo sąskaitos dienas kaip pervesti lėšas iš tarpininkavimo sąskaitos mėnesio pradžiosturės VAIISIS paslaugų gavėjui teikti ataskaitas, kuriose bus nurodoma: Jei elektroninė paslauga nebus suteikta, atsiskaitymų tarpininkas privalės nedelsdamas grąžinti elektroninių paslaugų gavėjui už elektroninę paslaugą atsiskaitymų tarpininkui pervestas pinigų sumas įskaitant ir pinigus, kuriuos atsiskaitymų tarpininkas gauna kaip atlyginimą už atsiskaitymų tarpininkavimo paslaugąkurias atsiskaitymų tarpininkas dar nėra pervedęs VAIISIS paslaugų gavėjui.

Jei atsiskaitymų tarpininkas sumas už elektroninę paslaugą jau yra pervedęs VAIISIS paslaugų gavėjui, elektroninės paslaugos gavėjui atsiskaitymų tarpininkas turės pervesti sumas, kurias gavo už nesuteiktos elektroninės paslaugos atsiskaitymų tarpininkavimo paslaugos teikimą.

kriptovaliutos įranga

Taisyklių buvusius 20—35 punktus laikau atitinkamai 25—40 punktais.

Galbūt jus domina